Beweegprogramma Obesitas

Bij veel mensen met Obesitas zien we te weinig lichaamsbeweging. Vaak is de stap naar een plaatselijke sportvereniging te groot en zullen er tussenstappen nodig zijn, waardoor mensen meer plezier krijgen in bewegen en het vertrouwen in de kracht en de conditie van hun eigen lichaam kunnen versterken.

Hiervoor heeft de praktijk een beweegprogramma ontwikkelt welke zich richt op het beïnvloeden en activeren van het beweeggedrag en het ontwikkelen van een actieve en gezonde levensstijl. Het beweegprogramma is aangepast aan de persoonlijke situatie van de deelnemer en wordt in groepsverband gegeven.

Inhoud programma
U hebt een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig om deel te kunnen nemen.

  • Door middel van een intake wordt eerst bekeken of dit beweegprogramma voor u geschikt is. De intake bestaat uit een lichamelijk onderzoek, een vragenlijst en een aantal testen.
  • De groep bestaat uit 5 tot 7 personen.
  • De duur van het programma is 12 weken waarbij 2x per week 1 uur in groepsverband getraind wordt onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut in de oefenzaal.
  • Het programma is gericht op verbeteren van kracht, conditie en leefstijl.
  • Evaluatie; na deze drie maanden volgt een evaluatie, waarin opnieuw testen worden afgenomen en wordt besproken of uw doelstellingen zijn behaald.

Blijvend resultaat
Het is aan te raden dat u na de behandeling zelfstandig verder gaat met bewegen. Uw fysiotherapeut geeft u hierover advies. U kunt bijvoorbeeld gaan sporten bij een vereniging. Als dat te hoog is gegrepen, is er nog de mogelijkheid om ‘te sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut’ bij Fysio HN locatie Hollandscheveld. Informatie hierover vindt u op deze website onder het kopje “begeleid trainen”.

Vergoeding
Een groot aantal zorgverzekeraars vergoeden het beweegprogramma. U vindt dit in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering . Als u complexe klachten heeft, kan een ander behandelprogramma en bijbehorende vergoeding van toepassing zijn.

Aanmelden
U hebt een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig om deel te kunnen nemen.

bendiks
Bendiks Cazemier

Voor nadere informatie of aanmelding kunt u bellen met 0528-342080, mailen of u kunt zich melden aan de balie in de praktijk te Hollandscheveld.