Duizeligheidsklachten

In het kort:

 • Duizeligheidsklachten kun je op verschillende manieren ervaren. Een licht gevoel in het hoofd, draaiduizeligheid, wankel op je benen staan of bang zijn om te vallen, zijn veelvoorkomend.
 • Duizeligheidsklachten kennen diverse oorzaken, waarbij het evenwichtsorgaan vaak een belangrijke rol speelt.
 • Een (orofaciaal) fysiotherapeut kan helpen onderzoeken waar de klachten vandaan komen en deze helpen te verminderen.

Wat is duizeligheid?

Duizeligheid is het gevoel dat beleefd wordt wanneer de relatie tot de ruimte om je heen verstoord is. Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie die het lichaam daarbinnen inneemt. Die informatie is afkomstig van de volgende systemen:

 • De evenwichtsorganen: Dit orgaan is gelegen in het binnenoor en is gevoelig voor alle bewegingen van het hoofd, de snelheid waarmee wij bewegen en de stand van ons hoofd ten opzichte van de zwaartekracht.
 • De ogen: Hierdoor krijgen we informatie waar de horizon is en waar de zwaartekracht zich bevindt. Daarom is het moeilijker om de balans te bewaren tijdens lopen of stilstaan als de ogen gesloten zijn.
 • Spiergevoel: Onze spieren kunnen ‘voelen’ hoeveel onze gewrichten belast worden. Onze nek- en beenspieren zijn hierbij het meest actief om ons evenwicht en balans in de ruimte te bewaren.

Komt de informatie binnen deze systemen informatie niet overeen, dan kan het zijn dat men duizeligheid ervaart.

Soorten duizeligheidsklachten

Duizeligheid is medisch gezien een breed begrip. Daarom kan er niet gesproken worden over slechts één soort duizeligheid. Ook zijn er veel mogelijke oorzaken.

De meest voorkomende oorzaken van duizeligheid zijn:

 • Plotse positieverandering van het hoofd (bv. vooroverbuigen, achterom kijken)
 • Een verminderde werking van een evenwichtsorgaan door bijvoorbeeld een ontsteking van het evenwichtsorgaan of door een klap tegen het hoofd
 • Vestibulaire (evenwichtsorgaan) Migraine
 • Hyperventilatie
 • Bloeddrukschommelingen (orthostatische hypotensie)

Behandeling

De behandeling begint met een uitgebreid vraaggesprek met je (orofaciaal) fysiotherapeut. Je krijgt heldere informatie over het evenwichtsorgaan of andere betrokken delen, die verantwoordelijk kunnen zijn voor je duizeligheidsklachten. Daarna vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Op basis van het onderzoek wordt vaak met een combinatie van huiswerkoefeningen en ‘bevrijdingsmanoeuvres’ (zoals een Epley of een andere methode) geprobeerd je klachten te verminderen of op te lossen. Als hiervoor aanleiding is, kan de (orofaciaal) fysiotherapeut ook helpen om verdere diagnostiek te laten plaatsvinden; hij/zij werkt namelijk nauw samen met neurologen, KNO-artsen, psychologen en huisartsen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over ademspiertraining? Bericht ons en onze specialist neemt z.s.m. contact met u op.