Missie

Fysio- HN is de praktijk in de regio die uitgebreide specialistische fysiotherapeutische zorg levert die als hoogstaand beoordeeld wordt. Wij begeleiden cliënten bij het optimaliseren van hun functioneren en het verbeteren van gezondheidsproblemen. Hierbij ligt ons accent op het versterken van de capaciteit van de cliënt om zoveel mogelijk zelf de regie te kunnen nemen, ter voorkoming van klachten of verbetering van zijn of haar gezondheid. Waarbij we gezondheid breder zien dan de afwezigheid van ziekte en klachten.

Visie

Fysio-HN gaat inzetten op gezondheid en welzijn door middel van preventie en ondersteuning, het bevorderen van een gezonde leefstijl en het versterken van de zelfredzaamheid.

Fysio-HN wil meebewegen in de richting van Passende zorg.

  • Zorg die werkt
  • Op de juiste plek
  • Focus op gezondheid in plaats van op ziekte
  • Transparantie bieden en Samen beslissen met de cliënt

Samen met de cliënt gaan voor goede fysiotherapeutische zorg. Fysio-HN stelt kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg en dienstverlening centraal voor elke cliënt. Waarbij we fysiotherapie zien als de fysiotherapeut die in beeld komt bij een vraag rondom het bewegend functioneren. Bewegend functioneren is een breed begrip en raakt alle domeinen van gezondheid en welzijn: lichamelijke functies, dagelijkse activiteiten, sociale rolvervulling, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven. Fysiotherapeutische zorg biedt ondersteuning op maat bij het hervinden, behouden of optimaliseren van het bewegend functioneren en stimuleert de eigen regie en zelfredzaamheid van mensen. Onze doelgroep varieert van jong tot oud en van actieve sporters tot mensen met chronisch complexe, progressieve aandoeningen.

Fysio-HN werkt intensief samen met de 1e – en 2e  lijn zorgverleners in de omgeving. Binnen onze twee locaties in de Gezondheidscentra hebben we korte lijnen gecreëerd om efficiënte zorg aan te kunnen bieden. De juiste zorg op de juiste plek. We leveren optimale kwaliteitszorg met een persoonlijke benadering. De cliënt is bij ons in goede handen en draagt zoveel mogelijk zelf actief bij aan herstel door het bekrachtigen van zijn of haar zelfmanagement. De cliënt kan een veilige, efficiënte en effectieve behandeling verwachten van onze fysiotherapeuten passend bij hun specifieke situatie.

We gaan richting Passende zorg dicht bij huis, gericht op gezondheid, het functioneren van de cliënt en betekenisvol leven. Onze fysio- en  manueeltherapeuten dragen hier aan bij door het geven van uitleg, het optimaliseren van mobiliteit, kracht en actieve stabiliteit en coaching in aansluiting op de hulpvraag van de cliënt. Daarnaast zoeken wij in deze indien verrijkend de samenwerking op.We zijn alert op het voorkomen van lichamelijke klachten in de toekomst  (preventief en recidief) en besteden hier de nodige aandacht aan binnen de begeleidingsperiode o.a. door onze Rugscholing en ons Otago Valpreventie programma.

De cliënt mag verwachten dat er binnen 24 uur na aanmelding een afspraak wordt aangeboden. We willen een Qualiview beoordeling hebben van minimaal een 8,5 in 2024 en de status van Keurmerk Praktijk bekrachtigen. Wij hechten veel waarde aan de kracht van kennis en ontwikkeling en alle therapeuten zullen in 2024 nascholing volgen.