Echografie

Echografie is een onderzoekmethode om met behulp van geluidsgolven de kwaliteit van pezen, spieren en gewrichten goed in beeld te brengen. Bij echografie kaatsen sommige weefsels de geluidsgolven sterker terug dan andere weefsels en dit is te vergelijken met radar of sonar. Hierdoor kan de mate van belastbaarheid van de structuren worden aangegeven. Dit inzicht kan de juiste keuze van het behandelplan positief beïnvloeden. Een meer gerichte training/behandelkeuze kan er voor zorgen dat de behandeling efficiënter en sneller kan verlopen.

Welke blessures zijn in beeld te brengen?

  • Pees en spierbeschadigingen
  • Slijmbeursontstekingen
  • Rupturen van pezen spieren en gewrichtsbanden
  • Verkalkingen

Meer informatie?

Wilt u meer weten over echografie? Bericht ons en onze specialist neemt z.s.m. contact met u op.