Huisreglementen

Onze regels

 1. Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 2. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 3. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok in de wachtruimte of kleedkamer achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in de praktijk of buitenterrein(auto, fiets).
 4. Het is binnen de praktijk verboden om te roken.
 5. De patiënt dient zich aan de instructies van de medewerk(st)er te houden. Dit houdt in dat tijdens de therapie met gebruik van apparaten de patiënt de apparatuur niet eigenhandig instelt. Gebeurt dit wel en doet zich een calamiteit voor is de praktijk hier niet verantwoordelijk voor.
 6. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie(brandweer, politie of ambulancepersoneel) op te volgen.
 7. De WGBO (wet op de geneeskundige behandeling overeenkomst) is in deze praktijk van toepassing op de behandeling door de fysiotherapeuten. De WGBO beschrijft de rechten en plichten van patiënten in de zorg. Zoals recht op duidelijk informatie van de fysiotherapeut en de plicht het volgen van de adviezen van de fysiotherapeut. Voor meer informatie vraagt u een fysiotherapeut of kijkt u op wetten.overheid.nl
 8. Privacyreglement: Deze praktijk houdt om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Deze praktijk voldoet aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) privacywetgeving.

Wij vragen u:

 • De eerste afspraak uw identiteitsbewijs mee te nemen.
 • Uw afspraakkaartje elke behandeling mee te nemen.
 • Bij elke behandeling een handdoek mee te nemen.
 • Bij het betreden van de oefenzaal sportschoenen te dragen, welke alleen binnen gedragen worden.
 • Uw verzekeringspolis door te lezen wat betreft het aantal behandelingen welke vergoed worden door de verzekeraar.
 • Acceptatie dat een stagiaire de behandeling bijwoont of (deels ) uitvoert onder supervisie van de stagebegeleider. Mocht u hier bezwaar tegen hebben kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut.
 • Wanneer u uw afspraak niet na kunt komen, deze 24 uur van te voren af te zeggen. Anders kunnen wij helaas genoodzaakt zijn 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling als gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.