Visie

We gaan samen met de cliënt voor optimale kwaliteitszorg met een persoonlijke benadering. De cliënt is bij ons in goede handen en draagt zoveel mogelijk zelf actief bij aan het herstel door het bekrachtigen van zelfmanagement. We gaan voor passende zorg dicht bij huis, gericht op gezondheid, het functioneren van de cliënt en een betekenisvol leven.

De cliënt mag verwachten dat er binnen 24 uur na aanmelding een afspraak wordt aangeboden en we willen in 2023 onze Keurmerk Praktijk status bekrachtigen. Wij hechten veel waarde aan de kracht van kennis en ontwikkeling en alle therapeuten zullen  in 2023 nascholing volgen.

We willen elkaar als Fysio-HN Team blijven enthousiasmeren en we bewegen mee met de  cliënt-, praktijk- en maatschappelijk gerelateerde dynamiek.