Oedeemtherapie

oedeemOedeemtherapie is bedoeld voor mensen die (veel) hinder ervaren door oedeem (vochtophoping). Oedeem kan leiden tot een zwaar of vermoeid gevoel in een arm of been, een strak en gespannen gevoel rondom de pols, vingers, enkels, elleboog of knieën. Oedeembestrijding is van belang om toename van zwelling, stijfheid, pijn en ernstige complicaties als wondroos (erysipelas) te voorkomen.

Eerst contact met arts

Omdat oedeem ook een symptoom kan zijn bij bepaalde aandoeningen aan hart, nieren en lever raden wij u aan om altijd eerst contact op te nemen met uw huisarts/specialist alvorens een afspraak te maken met de oedeemtherapeut.

Wat is oedeem?

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. Er zijn verschillende vormen van oedeem, afhankelijk van de oorzaak.

Behandelmethode

De behandeling bestaat vaak uit een combinatie van de volgende mogelijkheden:

 • Manuele lymfedrainage: Een massage techniek ter stimulering van de afvoer van lymfe
 • Compressietherapie: Om de afname in omvang zo snel mogelijk te realiseren zullen soms bandages gebruikt worden. Deze bandages zijn vervelend maar wel een belangrijk onderdeel van de therapie.
 • Oefentherapie: Therapie gericht op mobiliteit, kracht, stimuleren van niet aangedane lymfevaten, conditie training.
 • Ademtherapie: Specifieke ademhalingsoefeningen zijn een stimulans voor de afvoer van lymfevocht.
 • Voorlichting: Over de behandeling en de gevolgen van de behandeling, huidverzorging, voeding, preventie van oedeem en zelfhulp.
 • Lymftaping: Een specifieke tape die de circulatie in de huid kan verbeteren en de lymfeafvoer kan bevorderen. Tevens kan deze tape ingezet worden ter mobilisering van huid en littekens.
 • Om de behandeling te consolideren is soms een Therapeutische Elastische Kous (TEK) nodig.

Toepassingen oedeemtherapie

Oedeemtherapie (Manuele Lymf Drainage) kan toegepast worden bij de behandeling van verschillende aandoeningen, waaronder:

 • Primair en Secundair Lymfoedeem
 • Lipoedeem
 • Veneuze Insufficiëntie
 • Niet-bacteriële ontstekingsreacties (bv. Verstuikingen)
 • Ulcera
 • Dermatologische aandoeningen
 • Circulatiestoornissen
 • Sportletsel
 • Brandwonden
 • Pre- en post-(plastische) chirurgie

Lymfoedeem.nl

Voor nadere informatie of aanmelding kunt u bellen met 0528-342080, mailen of u kunt zich melden aan de balie in de praktijk te Hollandscheveld.