Echografie

echografieEchografie is een onderzoekmethode om met behulp van geluidsgolven een groot deel van de anatomie en pathologie van het menselijk lichaam in beeld te brengen. Op deze manier krijg je informatie over de vorm, ligging en structuur van de weefsels. Echografie maakt gebruik van het feit dat sommige weefsels de geluidsgolven sterker terugkaatsen dan andere weefsels en is te vergelijken met radar of sonar. Aan de hand van deze beelden, het intakegesprek en andere onderzoeksresultaten kan een betrouwbare diagnose worden gesteld, waardoor wij u gericht kunnen behandelen.

Voordelen van echografie

Het inzicht in herstelprocessen wordt doormiddel van echografie van een aangedane structuur duidelijker. Weefselschade kan met echografie in beeld worden gebracht. Het herstelproces kan daardoor beter gevolgd worden en er kan een betere inschatting gemaakt worden van de belastbaarheid van het weefsel. Tijdens en na afloop van de therapie kan door middel van echografie worden bekeken of de therapie het gewenste effect heeft.

De kwaliteit van pezen, spieren en gewrichten is met echografie goed in beeld te brengen. Hierdoor kan de mate van belastbaarheid van de structuren worden aangegeven. Dit inzicht kan de juiste keuze van het behandelplan beïnvloeden. Een meer gerichte training/behandelkeuze kan er voor zorgen dat de behandeling efficiënter en sneller kan verlopen en de patiënt sneller klachtenvrij is.

Er kan een bewegingsonderzoek onder echografie worden gedaan zodat het dynamisch gedrag van gewrichten, pezen en spieren beoordeeld kan worden. Tijdens een bewegend onderzoek komen obstructies tijdens een beweging of een afwijkend glij gedrag van een pees sneller naar voren. Met als gevolg meer inzicht in het functioneren van het bewegingssysteem.

Welke blessures zijn in beeld te brengen?

  • Pees en spierbeschadigingen
  • Slijmbeursontstekingen
  • Rupturen van pezen spieren en gewrichtsbanden
  • Verkalkingen
Voor nadere informatie of aanmelding kunt u bellen met 0528-342080, mailen of melden aan de balie in de praktijk te Hollandscheveld. Deze balie is alle werkdagen van 9.00 uur-12.00 uur bemand.