Specialisaties

Een aantal fysiotherapeuten werkzaam in de praktijk hebben zich gespecialiseerd op een bepaald terrein en hiervoor aanvullende scholing gevolgd. U kunt bij ons terecht voor:

• Manuele Therapie
• Sportfysiotherapie
• Bekkenbodemtherapie
• Spanningsgerelateerde klachten
• Beweeggroepen Diabetes, Fibromyalgie en Obesitas
• Fysio Fitheidscan
• Dry Needling
• Echografie
• Oedeemtherapie
• Perfect Pilates
• Zwangerfit®
• Sportspreekuur
• Junior Team Hollandscheveld
• Rugscholing
• Begeleid Trainen
• Ouderenzorg/Beatrix
• Claudicationet/Etalagebenen

Bij huisartsen is deze informatie bekend en zo kunnen zij u gericht doorverwijzen. Wanneer u zonder verwijzing komt en u denkt een bepaalde specialisatie nodig te hebben, dan kunt u dit aangeven bij het eerste contact.
Voor de verschillende specialisaties geldt geen apart tarief, behalve voor de manuele therapie, echografie en oedeemtherapie. Dit is een verbijzondering van Fysiotherapie en wordt daarom ook vergoed.

De eerste afspraak is een intake waarbij de fysiotherapeut u vragen stelt en onderzoekt, zodat hij/zij een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten krijgt. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen, dit is maatwerk. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Indien noodzakelijk komt de fysiotherapeut bij u thuis.