Kwaliteit

Kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag niet door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) mag patiënten behandelen als fysiotherapeut.
De registerfysiotherapeut: zekerheid over kwaliteit
Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. www.kngf.nl
Al onze therapeuten staan ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Daarnaast staan zowel de Manueel therapeut als de Oedeem therapeut geregistreerd in het kwaliteitsregister van hun specialisatie.