Klachtenregeling

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze zorgverlening.
U kunt uw klacht rechtstreeks vermelden bij uw fysiotherapeut of u kunt het ideeën-/klachtenformulier invullen welke u vindt in de wachtruimte.
Uiteraard is het ook mogelijk ons een e-mail te sturen met omschrijving van uw klacht.
Behandeling en registratie van uw klacht vindt plaats volgens de richtlijn fysiotherapie zoals vastgelegd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.(CKF) www.kngf.nl
De klachtenprocedure is in te zien in de praktijk.