Verslaglegging

Na beëindiging van de behandelingen informeert uw fysiotherapeut uw huisarts tijdens een gesprek tussen hen beide, wat één keer per zes weken plaatsvindt. Bij tussentijdse bijzonderheden is er de afspraak, dat we contact op kunnen nemen met uw huisarts. Uiteraard wordt u bij deze beslissing betrokken. Bij behandeling zonder tussenkomst van de huisarts wordt uitsluitend met uw goedkeuring een eindverslag verstrekt aan de huisarts.