Directe Toegankelijkheid

Praktijk Fysiotherapie Hollandscheveld is direct toegankelijk. Dit betekent, dat u zonder verwijzing van de huisarts of specialist een afspraak kunt maken. Uw zorgverzekeraar maakt ook geen onderscheid meer. U krijgt net zo veel behandelingen vergoed als via een verwijzing van de huisarts of specialist. Uiteraard is het nog steeds mogelijk op basis van verwijzing van de huisarts of specialist een afspraak te maken in de praktijk.

Alvorens we starten met de therapie wordt u gescreend. Doel hiervan is het in kaart brengen van uw klacht en of deze verband houdt met het houdings- en bewegingsapparaat. Op basis hiervan wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor de fysiotherapeut. Voorheen werd deze screening verricht door de huisarts.

Om een optimale screening uit te kunnen voeren hebben alle therapeuten een aanvullende opleiding gevolgd. Dit is overeenkomstig de eis om geregistreerd te staan in het Centraal Kwaliteitsregister.
Wij hebben als praktijk de verplichting op ons genomen om de screening binnen 24 uur na aanmelding op werkdagen plaats te laten vinden. Mocht dit door omstandigheden niet haalbaar zijn, dan is het mogelijk de screening door de huisarts uit te laten voeren. De huisarts zal dan in overleg met u kunnen bepalen of het opstarten van een fysiotherapietraject wenselijk lijkt.